Menús

El cristià sap que pot trobar en la doctrina social de l’Església els principis de reflexió, els criteris de judici i les directrius d’acció de què partir per promoure un humanisme integral i solidari. Difondre aquesta doctrina constitueix, doncs, una autèntica prioritat pastoral, a fi que les persones, il·luminades per ella, esdevinguin capaces d’interpretar la realitat d’avui i de cercar vies apropiades per a l’acció: «L’ensenyament i la difusió de la doctrina social formen part de la missió evangelitzadora de l’Església» (CDSE 7).

Per posar-vos en contacte amb el Sedase, podeu escriure a

  • Sedase
  • Facultat de Teologia de Catalunya
  • c. Diputació 231.
  • 08007 Barcelona

O bé escriure, per correu electrònic a

  • sedase@gmail.com

O bé omplir aquest formulari