Menús

El cristià sap que pot trobar en la doctrina social de l’Església els principis de reflexió, els criteris de judici i les directrius d’acció de què partir per promoure un humanisme integral i solidari. Difondre aquesta doctrina constitueix, doncs, una autèntica prioritat pastoral, a fi que les persones, il·luminades per ella, esdevinguin capaces d’interpretar la realitat d’avui i de cercar vies apropiades per a l’acció: «L’ensenyament i la difusió de la doctrina social formen part de la missió evangelitzadora de l’Església» (CDSE 7).

Qui som?

El SEDASE és una iniciativa del professor Antoni M. Oriol per aprofundir i propagar la Doctrina Social de l'Església com a aportació de la Comunitat cristiana a la realització d'una societat humana justa, amiga i fraternal (Rerum Novarum). Ho fa amb perspectiva europea i obertura als problemes mundials, des d'una cordial enculturació a Catalunya, pàtria, cultura i nació on arrela la Facultat de Teologia. 

Amb les seves activitats serveix la Facultat de Teologia de Catalunya i altres institucions, tan eclesials com civils.

Consell directiu:

  • Director : Antoni Babra
  • Gerent: Joan Costa 
  • Vocals: Concepció Huerta
  • Cap del departament: Domènec Valls.

Sedase