Menús

El cristià sap que pot trobar en la doctrina social de l’Església els principis de reflexió, els criteris de judici i les directrius d’acció de què partir per promoure un humanisme integral i solidari. Difondre aquesta doctrina constitueix, doncs, una autèntica prioritat pastoral, a fi que les persones, il·luminades per ella, esdevinguin capaces d’interpretar la realitat d’avui i de cercar vies apropiades per a l’acció: «L’ensenyament i la difusió de la doctrina social formen part de la missió evangelitzadora de l’Església» (CDSE 7).

Altres cursos

Oferim en aquest apartat cursos d'aprofundiment en la Doctrina social de l'Església, organitzat per mòduls i assignatures i amb la possibilitat d'examinar-se amb vista a l'obtenció dels corresponents certificats d'aprofitament.

Si el curs no és d'accés gratuït, per accedir-hi, cal posar-se en contacte amb la direcció del SEDASE( sedase@sedase.net) per a la subscripció corresponent i fer efectives les tasses. Un cop acceptada la petició se us comunicarà el nom d'usuari i la clau d'accés