Menús

El cristià sap que pot trobar en la doctrina social de l’Església els principis de reflexió, els criteris de judici i les directrius d’acció de què partir per promoure un humanisme integral i solidari. Difondre aquesta doctrina constitueix, doncs, una autèntica prioritat pastoral, a fi que les persones, il·luminades per ella, esdevinguin capaces d’interpretar la realitat d’avui i de cercar vies apropiades per a l’acció: «L’ensenyament i la difusió de la doctrina social formen part de la missió evangelitzadora de l’Església» (CDSE 7).

Teologia i Societat pdf

 

Index

 

1. EL TREBALL HUMÀ

Autor: Mn. Antoni Babra

2. LA MATRIU IDEOLÒGICA DE LA GLOBALITZACIÓ

Autor: Mn. Joan Costa

3. LA IMMIGRACIÓ

Autor: Mn. Joan Costa

4. ECONOMIA I MORAL

Autor: Mn. Antoni Babra

5. LA DIGNITAT HUMANA, ELS DRETS HUMANS I LA PROMOCIÓ DE LA JUSTÍCIA

Autor: Mn. Joan Costa

6. L’ACCIÓ PASTORAL EN L’ÀMBIT SOCIAL

Autor: Mn. Antoni Babra

7. LA PROMOCIÓ DE LA PAU

Autor: Mn. Antoni Babra